Vatnsöflun

Vatnsöflun - Þjónusta

Vatnaskil hefur yfir 35 ára reynslu af ráðgjafarþjónustu í fjölbreyttum verkefnum á sviði vatnsöflunar og stjórnunar vatnsauðlinda, m.a. fyrir vatns- og raforkuveitur, sveitarfélög og ýmsan iðnað. Sérfræðingar okkar hafa hannað yfirborðsrennslis- og grunnvatnslíkön til nota við ýmis fjölbreytt verkefni er lúta að mati á afkastagetu vatnsbóla, vatnsvernd og dreifingu mengunarefna í umhverfinu. Okkar líkön eru oft mikilvægur þáttur í mati á umhverfisáhrifum (MÁU) við undirbúning jarðvarma- og vatnsaflsvirkjana og í verkefnum er varða skipulag landnotkunar og byggðaþróun.

Sameiginlegt markmið okkar viðskiptavina er að nýta vatnsauðlindina á ábyrgan og sjálfbæran hátt og standa jafnframt vörð um framtíðargildi auðlindarinnar. Þessi markmið verða nú sífellt mikilvægari enda hefur framþróun byggðar og aukin vatnsþörf í för með sér aukið álag og aukna hættu fyrir vatnsauðlindina. Vatnaskil hefur yfir umfangsmikilli reynslu að ráða til að aðstoða okkar viðskiptavini við að ná þessum markmiðum.


Dæmi um þjónustu

Vatnafarsrannsókn
Mat á afkastagetu vatnsbóla
Auðlindamat
Vatnsvernd
Dreifing mengunarefna
Líkangerð (afrennsli og grunnvatnsrennsli)

Dæmi um verkefni

Smelltu á verk til að skoða nánar

Stjórnun vatnsauðlinda á höfuðborgarsvæðinu

Stjórnun vatnsauðlinda á Reykjanesi

Stjórnun vatnsauðlinda á norðausturlandi